موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
فرم فرصت های شغلی
(تکمیل این پرسشنامه هیچ حقی را برای متقاضی ايجاد نمی نماید)

*نام
*نام خانوادگی
*نام پدر
*کدملی
*تاریخ تولد
*شماره شناسنامه
* محل تولد
*آدرس
*شماره همراه
شماره ثابت
تاهل
تعداد فرزند
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
وضعیت نظام وظیفه
محل خدمت
عکس (شرایط عکس ابعاد 3*4 تمام رخ ، زمینه سفید و مطابق با شئونات اسلامی)
تصویر کارت ملی
رزومه
تصویر مدرک تحصیلی
* تصویر امنیتی